RODIČE
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, dušnost, bolest v krku, průjem, bolesti svalů a kloubů) nesmí do školy vstoupit a ani žádné dítě nebude přijato do kolektivu.
  • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, doloží-li o tom potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost.
  • Doprovázející osoba svůj pohyb v budově omezí pouze na nezbytně nutnou dobu (předání a převzetí dítěte).
  • Všechny zákonné zástupce a osoby zmocněné, které vstupují do areálu mateřské školy upozorňujeme na jejich povinnost dodržovat bezpečnostní opatření s kterými byly seznámeni:
    • neumožnit vstup cizí osoby do objektu MŠ
    • vždy za sebou důsledně zavírat branky a dveře

Prosím dohlédněte na to, aby si děti z domova nepřinášely žádné předměty, hračky, plyšáky…

 DODRŽUJTE DOBU PŘÍCHODU DO 8.15 h.

Později bychom vás z bezpečnostních důvodů neměli do budovy vpouštět.

Mgr. Bohdana Rybová, řed. MŠ

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb pouze základní (funkční) soubory Cookies.