Školní jídelna

img26

Je stanoveno v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Děti do 6 let :

  • Celodenní strava: 50 Kč
  • Polodenní strava: 39 Kč

Děti, které v tomto roce dosáhnou 7 let:

  • Celodenní strava: 57 Kč
  • Polodenní strava:  46 Kč

V ceně stravného je zahrnut pitný režim.

Na stravné se platí záloha, která je splatná k 1. 9. nového školního roku.

Pro školní rok 2023/24 byla stanovena ve výši 1000 Kč.

Záloha na stravné bude stržena bezhotovostně formou inkasa.

Záloha musí být uhrazena před nástupem dítěte do MŠ, nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ.

Její vyúčtování proběhne podle skutečně projedené stravy v měsíci červnu k 30. 6. 2024.

Každá další platba bude za skutečně projedenou stravu v uplynulém měsíci.

Je splatná k 15. dni následujícího měsíce a bude převedena bezhotovostně inkasem z vašeho účtu.

Stravu lze odhlásit den předem ve třídě nebo v den nepřítomnosti dítěte do 7.30 h.

Na telefonním čísle: 518 612 707 nebo 771 270 664 (pouze SMS)

Alergeny

Informace o přítomnosti alergenů v jídelníčku
Od 13. 12. 2014 je legislativně stanoveno označování alergenů v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu
EU – směrnice č. 2000/2013 ES pro označování potravin. Ta je od 13. 12. 2014 nahrazena nařízením č. 1169/2011 EU článek 21.ČR – vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Alergeny v jídelníčku – značení
Označení přítomnosti alergenu je na jídelníčku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označujícím alergen. Na nástěnkách a na webových stránkách mateřské školy je vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelníček. Přítomnost alergenu je přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb pouze základní (funkční) soubory Cookies.