Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Za Stadionem se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.ms-kyticka.cz

Stav souladu
Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 31. 8. 2020.
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 13. 12. 2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (firmou Ing. Antonín Hrubý). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2.

Zpětná vazba
Mateřská škola Za Stadionem má za cíl, aby jí spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

Mateřská škola Za Stadionem
Za Stadionem 1224/27
697 01 Kyjov

telefon: 518 612 707
e-mail: ms5.kyjov@seznam.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek
Tyto internetové stránky provozuje Mateřská škola Za Stadionem. Internetové stránky využívají redakční systém WordPress.

Správcem veškerého obsahu je Mateřská škola Za Stadionem, se sídlem Za Stadionem 1224/27, 697 01 Kyjov. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Provozovatel redakčního systému, společnost Ing. Antonín Hrubý, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Ing. Antonín Hrubý
Boršovská 2222
697 01

IČ: 87876469

telefon: +420 604 488 629
webové stránky: www.kyjovskyinternet.cz
e-mail: antonin.hruby@fastnet.co.cz

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

  • Technické – Zajišťují základní funkčnost webu.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb pouze základní (funkční) soubory Cookies.